fbpx
 

WWFT

Per 1 augustus 2008 zijn de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties onder invloed van de Europese richtlijn AMLD3 samengevoegd in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren Terrorisme, de WWFT.  

Ruim tien jaar verder is de AMLD3 inmiddels twee keer herzien. Deze vijfde herziening is op 19 juni 2018 gepubliceerd in de Official Journal of the European Union en dat betekent dat lidstaten deze richtlijn moeten implementeren voor 20 januari 2020.

In Nederland wordt deze richtlijn geïmplementeerd door de Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren 2018.

Het doel van de WWFT is het voorkomen van witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme om zo de integriteit van het financiële stelsel te waarborgen. Op grond van de WWFT doen financiële ondernemingen cliëntenonderzoek en wordt er melding gemaakt van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Daarnaast verbetert de WWFT de informatiepositie van instanties als de FIOD, Politie, OM en AIVD.

Met het Wetsvoorstel worden twee nieuwe begrippen toegevoegd aan de WWFT.

aanbieder van een bewaarportemonnee: entiteit die diensten aanbiedt om namens haar cliënten cryptografische privésleutels te beveiligen om virtuele valuta aan te houden, op te slaan en over te dragen;

virtuele valuta: een digitale weergave van waarde die niet door een centrale bank of een overheid wordt uitgegeven of gegarandeerd, maar die door natuurlijke personen of rechtspersonen als ruilmiddel wordt aanvaard en die elektronisch kan worden overgedragen, opgeslagen en verhandeld;

Aanbieders van diensten met virtuele valuta hebben voortaan een vergunning nodig om deze diensten aan te mogen bieden. Om in aanmerking te komen voor een vergunning moet een aanbieder aantonen dat hij kan voldoen aan de eisen die de WWFT stelt. DNB gaat hier toezicht op houden.

Als u vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen.