fbpx
 

Juridische informatie

Crypto Compendium

Juridisch adviesbureau

Contactgegevens

Clint Cabell (Eigenaar)
+ 31 6 11 11 91 06
clint@cryptocompendium.nl

Handelsregister en btw-nummer

Crypto Compendium is gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 73776467. Het btw-nummer van Crypto Compendium is NL207754652B01. 

Algemene voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle rechtsverhoudingen zijn de algemene voorwaarden van Crypto Compendium van toepassing. De algemene voorwaarden worden ook op verzoek gratis verstrekt. De genoemde rechtsverhoudingen worden beheerst door Nederlands recht en geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter.