fbpx
 

Zijn Bitcoins een goed?

Zijn Bitcoins aan te merken als een goed?

In de whitepaper wordt de analogie gebruikt met het mijnen van goud. Mijnwerkers wenden hun tijd en productiemiddelen aan om meer goud toe te voegen aan het goud in circulatie. In het geval van Bitcoin zijn het CPU-tijd en elektriciteit die worden gebruikt om meer Bitcoins te verwerven.

Opvallend is dat de Hoge raad dezelfde bewoording gebruikte in het Runescape-arrest om te bepalen dat een virtueel object in een computerspel een goed is. In r.o. 3.6.1. wordt gesproken over ‘’waarden, die door inspanning en tijdsinvestering zijn verworven of zijn te verwerven’’. In het geval van Bitcoin is deze bewoording letterlijk toe te passen. Daarnaast is er geen element van spel of inefficiëntie. De middelen worden enkel aangewend om de transacties te verifiëren om zodoende meer Bitcoins te genereren voor financieel gewin.

Als iemand zijn Bitcoins zou afstaan onder bedreiging is naar mijn mening dezelfde lijn te trekken met het Runescape-arrest in de zin van art. 310 Sr. met betrekking tot het begrip ‘goed’. 

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

Artikel 310 Wetboek van Strafrecht