fbpx
 

Betalen in Bitcoins?

ECLI:NL:RBAMS:2018:869

In deze uitspraak was een schuldenaar bij verstekvonnis van de rechtbank reeds veroordeeld tot betaling van de miningopbrengsten, van 0,591 Bitcoin (BTC) aan de verzoeker.

In de uitspraak staat de volgende vraag centraal:

Is een verplichting tot betaling in Bitcoin een vordering als bedoeld in artikel 1 Faillissementswet?


De schuldenaar, die in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt, hetzij op eigen aangifte, hetzij op verzoek van een of meer zijner schuldeisers, bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard.

Artikel 1 Faillissementswet

Om deze vraag te beantwoorden is een duidelijk beeld nodig van de begrip ‘betalen’. Ziet betalen enkel op een betaling in geld, of kan een betalen ook zien op andere goederen?

De Hoge Raad heeft deze vraag beantwoord in het arrest van 3 juni 1921, NJ 1921, p.686. ‘’Ook een vordering tot afgifte van goederen kan grondslag voor een verzoek tot faillietverklaring zijn.’’ 

De rechtbank oordeelt dat Bitcoin een waarde vertegenwoordigt en overdraagbaar is. Hiermee vertoont Bitcoin kenmerken van een vermogensrecht. Een vordering tot betaling in Bitcoin is dus te beschouwen als een vordering die voor verificatie in aanmerking komt. 

Uit deze uitspraak blijkt dat een het woord betalen in artikel 1 FW niet alleen ziet op de voldoening van een geldvordering, maar meer algemeen op het voldoen aan een verbintenis.

Daarnaast wordt bevestigd dat Bitcoin is aan te merken als een goed.