fbpx
 

Belastingaangifte: box 3


Hoeveel belasting moet u betalen over uw crypto’s?

Bitcoin en andere virtuele valuta vallen onder uw overige bezittingen en worden belast in Box 3, sparen en beleggen. U moet belasting betalen over uw vermogen op basis van een fictief rendement alsof de waarde van uw portfolio in 2018 is toegenomen, ook wanneer dit niet het geval is.

Als u de waarde van uw vermogen verkeerd opgeeft of opzettelijk verzwijgt, riskeert u een boete van 300% van de verschuldigde belasting.

Stap 1: De rendementsgrondslag

De rendementsgrondslag is uw vermogen op de peildatum.

Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen minus uw schulden. De peildatum is 1 januari 2018. 

Onder uw bezittingen vallen onder meer:
– Uw bank- en spaartegoeden
– Uw aandelen 
– Uw vorderingen, zoals uitgeleend geld en contant geld
– Uw tweede woning, bijvoorbeeld een vakantiewoning
– Uw overige onroerende zaken, bijvoorbeeld een woning die u verhuurt
– Uw overige bezittingen, zoals virtuele valuta

U kunt de waarde van uw virtuele valuta op de peildatum hier terug zien. Als u op de peildatum in het bezit was van ICO ERC-20 tokens (Ethereum)  kunt u de koers van de tokens hier opzoeken. 

Onder uw schulden vallen onder andere:
– Schulden voor consumptiedoeleinden, zoals een auto of een vakantie
– Negatief saldo op een bankrekening
– Schulden voor de financiering van aandelen
– Schulden voor de financiering van de tweede woning of andere onroerende zaken
– Studieschuld, tenzij de studieschuld nog kan worden omgezet in een gift.
– Erfbelasting
– Bedragen aan toeslagen die u moet terugbetalen.

Van het totaal van uw schulden mag u alleen het deel aftrekken dat hoger is dan de drempel. Voor 2018 is deze drempel vastgesteld op € 3.000 en als u een fiscaal partner heeft wordt dit bedrag verdubbeld. 

In ons voorbeeld gaan we uit van een rendementsgrondslag van € 187.898

Stap 2: De grondslag sparen en beleggen

Wanneer u de rendementsgrondslag heeft berekend, kunt het heffingsvrij vermogen hiervan aftrekken. Voor 2018 is het heffingsvrij vermogen vastgesteld op € 30.000 en als u een fiscale partner heeft wordt dat bedrag verdubbeld.

De uitkomst hiervan vormt de grondslag sparen en beleggen.  In ons voorbeeld is dit € 157.898.

Stap 3: Voordeel uit sparen en beleggen

Het voordeel uit sparen en beleggen wordt berekend aan de hand van 3 schijven en twee klassen voor sparen en beleggen. Hoe hoger uw grondslag, hoe hoger het gemiddeld fictief rendement is. In schijf 3 wordt uitgegaan van een fictief rendement van 5,38% dat voor 100% gebaseerd is op beleggingen.

Voor schijf 1 geldt:
67% x €70.800 = €47.436. Dit wordt u geacht te hebben gespaard met een rendement van 0,36%. Dat levert € 170 op.
33% x €70.800 = €23.364. Dit wordt u geacht te hebben belegd met een rendement van 5,38%. Dat levert € 1.426 op.
Voor schijf 2 geldt:
21% x €87.098 = €18.290. Dit wordt u geacht te hebben gespaard met een rendement van 0,36%. Dat levert € 66 op.
79% x €87.098 = €68.607. Dit wordt u geacht te hebben belegd met een rendement van 5,38%. Dat levert €3.691 op.

Deze bedragen bij elkaar opgeteld vormen met voordeel uit sparen en beleggen. In ons voorbeeld is dit € 5.183.

De grondslag sparen en beleggen komt niet boven € 978.000 dus het vermogen valt niet in schijf 3.

Stap 4: Verschuldigde belasting

Om de verschuldigde belasting te bereken wordt het voordeel uit sparen en beleggen vermenigvuldigd met het tarief voor vermogensbelasting, dat is 30%.

In ons voorbeeld levert dit een bedrag van € 1.555 aan verschuldigde belasting op.

Stap 5: Bewijs

Bewaar voor uw eigen administratie schermafbeeldingen van uw holdings zodat u altijd kan aantonen wat de de waarde van uw portfolio was op de peildatum.

Zorg hierbij dat de holdings en de public keys duidelijk worden weergeven zodat uw aangifte bevestigd kan worden met een blockchain explorer.

Als u de waarde van uw portfolio op de peildatum niet meer weet is het verstandig om dit goed uit te zoeken of contact met ons op te nemen. Wanneer u de waarde van uw vermogen opzettelijk verzwijgt of verkeerd opgeeft riskeert u een boete van 300% van de verschuldigde belasting.