fbpx
 

Belastingaangifte: box 1

De handel in crypto valuta is vergelijkbaar met de handel in fiat. U bent aan het beleggen en u speculeert op koerswinst. U hoeft  de opbrengst van de handel niet aan te geven. Wanneer u inkomsten verdient uit arbeid naast uw beleggingsactiviteiten, dient u deze inkomsten wél aan te geven. Deze inkomsten geeft u aan als inkomsten uit ‘overige werkzaamheden’ of als ‘winst uit onderneming’ in box 1. Over de crypto’s die u bezit op 1 januari betaalt u belasting in box 3.

Box 1: Inkomen

Voor de inkomstenbelasting zijn er drie bronnen van inkomen:
– loon uit dienstbetrekking
– winst uit onderneming 
– resultaat uit overige werkzaamheden

Voorbeelden:

Loon
X ontvangt haar loon in Bitcoin. Haar werkgever moet de crypto’s omrekenen naar Euro op het moment dat zij deze ontvangt. X wordt betaald in natura.

Day trading
Q is day trader. Hij is niet aan het beleggen maar hij is actief zijn vermogen aan het beheren. Hij moet elke trade bijhouden en belasting betalen over de winst die hij maakt. 

Mining
A minet Ether en de opbrengst is hoger dan de kosten, hij dient dit verschil aan te geven onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ of ‘winst uit onderneming’ afhankelijk van zijn situatie.

Referrals
B heeft inkomen uit referrals in verschillende virtuele valuta. B dient dit om te rekenen naar Euro en aan te geven onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’.

Freelance
C werkt in loondienst maar hij heeft daarnaast ook inkomsten uit freelance werkzaamheden in Bitcoin. C dient over de freelance opdrachten btw in rekening te brengen bij zijn opdrachtgevers. De inkomsten dient C om te rekenen naar Euro en op te geven in box 1 onder ‘winst uit onderneming’ of ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ afhankelijk van zijn situatie.

Ondernemer of niet? 
De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan een onderneming moet voldoen. Na uw aanmelding wordt aan de hand van een aantal factoren vastgesteld of u ondernemer bent voor de belastingdienst. De belastingdienst let op het volgende factoren:

– Winst; als u alleen een kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is er geen sprake van een onderneming. Dit kan anders zijn indien het aannemelijk is dat u winst gaat maken.
– Zelfstandigheid; als zelf bepaalt hoe u de onderneming inricht en hoe u de werkzaamheden uitvoert, dan bent u zelfstandig en is het aannemelijk dat u ondernemer bent. 
– Tijd; Als u veel tijd besteedt aan de activiteit zonder dat dit rendement oplevert is er meestal geen sprake van een onderneming.
– Opdrachtgevers; als u slechts één of enkele opdrachtgevers heeft, dan is er minder snel sprake van een onderneming. Bij meer opdrachtgevers bent u minder afhankelijk en dus zelfstandiger.
– Ondernemersrisico; als u afhankelijk bent van de vraag naar en het aanbod van uw diensten dan loopt u ondernemersrisico. U heeft dan waarschijnlijk een onderneming.
– Aansprakelijkheid; als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, bent u mogelijk ondernemer.

Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw. Dit bent u wanneer u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. U kunt uw activiteiten uitoefenen in de vorm van een eenmanszaak, een maatschap, een bv of een nv. Voor de btw maakt het niet uit in welke rechtsvorm u uw bedrijf of beroep uitoefent. Ook een stichting of vereniging kan ondernemer zijn voor de btw.

Als u vragen heeft, neem dan contact op. 

Box 3: Sparen en Beleggen

Bitcoin en andere virtuele valuta vallen onder uw overige bezittingen en worden belast in Box 3, sparen en beleggen. U moet belasting betalen over uw vermogen op basis van een fictief rendement alsof de waarde van uw portfolio in 2018 is toegenomen, ook wanneer dit niet het geval is.